Uttalande från Interreligiösa Rådet i Stockholm

Ännu en gång har Stockholms moské utsatts för skadegörelse. Hakkors har återigen sprejats på dess dörrar. Denna symbol för historiens värsta rasideologi och mest systematiska förtrycks- och utrotningspolitik måste uppfattas som ett uttryck för förakt och ett direkt hot. Men också som ett angrepp mot ett religiöst samfund som vunnit hemortsrätt i Stockholm och som utgör en konkret identitet för en stor grupp medborgare i vår stad och vårt land.

Interreligiöst Råd i Stockholm, som samlar representanter för en lång rad religiösa samfund i Stockholm, fördömer skarpt detta slags hatiska aktioner. De är angrepp på människors legitima rätt att tillhöra ett trossamfund och att organisera sitt religiösa liv och försöker att skrämma dem till tystnad och till och med att försvinna.

Ett sådant angrepp på ett samfund är ett angrepp på religiös tro och verksamhet hos oss alla. Vårt råd verkar för motsatsen: att skapa fredliga och respektfulla relationer oss emellan och i samhället som helhet. Antiislamiska, antijudiska, antikristna och alla andra slags antireligiösa aktioner med skadegörelse och våld måste upphöra!

Stockholms moské har anhållit om att få kameraövervaka ingångsområdet, men fått avslag. Serien av incidenter gör en sådan anhållan allt mer befogad. Vi hoppas den nu kan bifallas.

På uppdrag av Interreligiöst Råd i Stockholm,

Stockholm den 4 april 2018

Kaj Engelhart, medlem i rådet

Kontaktpersoner: Bahman Tofigian, ordförande, bahman.tofighian@gmail.com, 070-4766255 Helene Egnell, sekreterare, helene.egnell@svenskakyrkan.se, 073-5618964