STYRELSEN

Styrelsen 2020, vald av årsmötet 26 Maj:

Akil Zahiri till ordförande.

Eva Abrahmsén till kassör

Helene Egnell och Sofia Nordin till ständigt adjungerad sekreterare

Övriga ledamöter:

Bahman Tofigian

Jerker Alsterlund

Kaj Engelhart

Ruth Michaeli

Mahmoud Khalfi

Pran Malhotra

Banse Singh