Årsmöte 2022 - IRiS

STYRELSEN

Styrelsen 2023, vald av årsmötet 14 februari:

Carl Dahlbäck till ordförande.

Eva Abrahmsén till kassör

Eva-Maria Munck till ständigt adjungerad sekreterare

Margareta Wennlund vik. sekreterare

Övriga ledamöter:

Kaj Engelhartt

Marie Spennare

Navprit Singh

Sharon Jamå

Oussila Ben Othman

Akil Zahiri

Lua Nazerian