STYRELSEN

Styrelsen 2024, vald av årsmötet 7/3 och konstituerad 4/4:

Carl Dahlbäck, Svenska kyrkan, ordförande

Sharon Jåma, Judiska församlingen Stockholm, vice ordförande

Anna Rönnqvist, Bahá’í-samfundet, kassör

Marie Spennare, Hindu Forum Sweden

Ouissila Ben Othman, Stockholms moské

Lennart Carlsson, Forn-Sed Stockholm

Muhammed Moubadder, Islamiska Shiasamfunden

Amritpal Singh, Gurdwara Sangit Sahib, Tullinge

Adjungerad sekreterare är Eva-Maria Munck, Svenska kyrkan Stockholms stift

Hello

Workshop kring rådets syftesparagrafer:

Den 14 oktober samlades IRiS medlemmar i Imam Ali center i Jakobsberg för en workshop kring rådets syftesparagrafer, som leddes av Sofia Nordin från Centrum för religionsdialog i Stockholms stift och efter visning av centret avslutades med middag, Workshopen konkretiserade vad medlemmarna vill att rådet ska fokusera på.

IRiS årsmöte 2019 hölls i skolhuset i Stockholm:

Den 25 februari höll IRiS årsmöte i Centrum för religionsdialogs lokaler i Skolhuset på Adolf Fredriks kyrkogård. Efter årsmötesförhandlingarna informerade Örjan Wallin och Tanja Viklund från Myndigheten SST om sitt arbete. Det aktuella läget i Sverige kännetecknades enligt dem av främlingskap inför religion, beröringsskräck inför religion och tro, en föränderlig religiös karta, låg kunskapsnivå om religion och tro, och en uppfattning att sekulär = fri från religion. Det som behövs för att råda bot på denna beröringsskräck och kunskapsbrist är information, diskussion och problematisering av begreppet sekulär, samt dialog.