IRiS årsstämma hålls i mars

Årets stämma för Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS) hålls den 23 mars 2021. Mötet kommer att hållas digitalt på grund av rådande situation med Coronapandemin. Mötet ska hållas från klockan 17:00. Deltagarna är välkomna att ansluta sig till mötet redan från kl. 16:40. Anmälan görs till iris@interreligios.se