Uttalande från Interreligiösa Rådet i Stockholm 2023-07-05

Vi vill uttrycka vår solidaritet med våra muslimska bröder och systrar i Sverige och över vår värld som blev utsatta för kränkningen genom koranbränningen utanför Stockholms Moské under firandet av Eid al-Adha den 28 juni. Denna handling ska inte uppfattas och försvaras som ett uttryck för yttrandefrihet utan är en medveten provokation och ett förminskande av muslimsk tro och tradition som syftar till att öka polariseringen i samhället och världen. Kränkningen drabbar inte bara muslimer utan även alla troende som håller religiös tro och liv med dess symboler och artefakter som heliga. Det drabbar även samhället i stort och den internationella gemenskapen genom den instabilitet som det orsakar.

Vi ser fram emot en juridisk prövning av tillståndet för koranbränningen som ett uttryck för hets mot folkgrupp och hoppas på att en fällande dom kan bli ett viktigt prejudikat inför framtiden.

Stockholm, 5 juli 2023

För Interreligiösa rådet i Stockholm

Carl Dahlbäck
ordförande