IRiS medverkar vid minnesgudstjänsten av terrorattentatet:

IRiS inbjöds att medverka vid minnesgudstjänsten av terrorattentatet på Drottninggatan i Adolf Fredriks kyrka den 7 april 2018, där kungen, drottningen, statsministern och flera andra ministrar och dignitärer, liksom representanter för kommunstyrelsen deltog.

Mahmoud Khalfi (Imam i Stockholms moské) och Maynard Gerber (kantor i judiska församlingen) medverkade med textläsning och Bahman Tofighian (från Bahai centrum) med ljuständning. IRiS styrelse närvarade vid minnesgudstjänsten i kyrkan.