IRiS styrelse håller sitt första konstituerande möte:

Stockholms interreligiösa råd höll sitt första konstituerande möte i Stockholms stora moské den 16 augusti 2017. Syftet bakom rådet och arbetssättet var bland de viktigaste ämnen som diskuterades.