Uttalande från Interreligiösa Rådet i Stockholm 2020-11-05