Årsmöte 2024

Bästa medlemsorganisationer i Interreligiösa Rådet i Stockholm,

Varmt välkomna till årsmöte för IRiS, interreligiösa rådet i Stockholm torsdagen den 7 mars kl. 18 i Sessionssalen, Judiska församlingen, Wahrendorffsgatan, mellan Kungsträdgården och Berzelii park.

En person från varje organisation ingår i röstlängden; vi hoppas och vill att alla medlemsorganisationer ska vara representerade.

Kl. 17.30 finns möjlighet att se Stora Synagogan. Visningen börjar kl. 17.30 – vänligen kom i tid.

Formell kallelse med dagordning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2023 kommer att sändas ut snarast.

Sallad och bröd – och musik! – serveras.

På uppdrag av IRiS’ styrelse,