Rapport från Interreligiösa rådets, IRiS’ engagemang på Järvaveckan 31maj – 3juni

Rapport från Interreligiösa rådets, IRiS’ engagemang på Järvaveckan 31 maj – 3 juni 2023
Tro på Järva var IRiS’ djärva, övergripande rubrik för det för IRiS första engagemanget i Järvaveckan.
Noggrann planering och stort deltagande av IRiS’ medlemmar gav fina dagar som präglades av
samarbete, nyfikenhet och glädje. Inbjudan/flyer är bilagd.


Vårt tält, 25 kvm, fick plats med två roll-ups; Religioner för fred och inkludering, mål 16 i de Globala
målen, två bord i vinkel med artefakter och symboler för olika religioner som Ingrid Burström från
Sensus visade med stor kunskap för många intresserade människor från olika trostillhörigheter.

På väggen fanns ett drömträd där vi kunde skriva våra önskningar, privata, sociala och globala.
Exempel: Ett tryggt samhälle med möjligheter till alla.
Glädje för min dotter.
En värld där alla kan vara de som de är och där vi lever i harmoni med varandra och naturen.
Ahimsa – icke-våld mot andra människor, djur och natur.

Högnivå-besök i tältet var:
Israels ambassadör till Sverige: Ziv Nevo Kulman,f.d kulturminister Amanda Lind,
socialminister Jakob Forssmed, Biskop Andreas Holmberg,Professor Joakim Palme

IRiS arrangerade också två seminarier:

Torsdagen den 1 juni: Om unga och religion i morgondagens Sverige.

Simarjot Singh Bathla, från sikherna, Tullinge, Eliot Moskowicz, Judiska församlingen Fariyo Muse,
muslim , Zandra Öman Lund
, pedagog, internationell samordnare Haninge pastorat, Svenska kyrkan
berättade om hur det är att leva i Sverige med olika religiösa och kulturella identiteter. Ungdomarna
var tydliga, varma och inspirerande och Biskop Andreas var skicklig moderator. Professor Joakim
Palme, ordförande i Delegationen för Migrationsstudier och generaldirektör Isak Reichel,
Myndigheten för stöd till trossamfund delade intressanta perspektiv. Seminariet var fullsatt.

Fredagen den 2 juni: Vår jord, vår tro – religionerna för klimaträttvisa

Vår tid står inför enorma utmaningar i klimatfrågan. Vår jord, vår tro – interreligiösa perspektiv på
miljö och hållbarhet är ett unikt samarbete där de religiösa samfunden i Sverige vill visa på omtanke
och oro för vår jord samt inspirera till handling och förändring.
Medverkande:Paula Grossman, Judiska församlingen i Stockholm Trudy Fredriksson, Sveriges
buddhistiska gemenskap Kamala Priya, Hindu Forum Sweden Kaj Engelhart, Katolska kyrkan,
Shahram Mansoory, Svenska Bahá’í-samfundet, Jaspal Singh, Sikhiska trossamfundet, Joseph
Bautista, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Mahmoud Khalf
i , Stockholms moské.
Bra moderator var Sofia Rosshagen, Sveriges interreligiösa råds miljögrupp.
Seminariet var nästan fullsatt.
Bilagor: inbjudan/flyer, medlemmar IRiS och samarbetande organisationer under Järvaveckan,
bemanningschema

Fredsmanifestationför heliga skrifter

Mot bakgrund av koranbränningarna och de hot om andra bränningar av heliga skrifter som
förekommit i sommar arrangerar Interreligiösa Rådet i Stockholm en ”Fredsmanifestation för heliga
skrifter” tillsammans med Guds Hus i Fisksätra.
Vi vill med denna manifestation uppmärksamma den betydelse de olika religionernas heliga skrifter
har för troende. Vi vill därmed öka förståelsen i samhället för religiös tro och tradition och ge uttryck
åt vår solidaritet med de som drabbas och kränks av bränningarna. Drabbas en så drabbas alla
troende.
I våra skrifter finns ett tilltal, en andlig och moralisk vägledning. Där finner vi tröst och hopp för oss
som enskilda troende och en fredsbärande vision för hela mänskligheten. Den Gyllene regeln med
dess olika varianter visar på likheterna i skrifterna som manar till respekt och visar på vår samhörighet
och beroende av varandra och allt levande.
Fredsmanifestationen är ett upprop för våra skrifter och en protest mot bränningarna och dess
sårande kränkningar.

Kom och ta med era heliga skrifter till manifestationen!

För frågor kontakta Carl Dahlbäck, ordförande IRiS,
carl.dahlback@svenskakyrkan.se

När: Lördag 7 oktober kl 14.00

Plats: Fredstorget intill Fisksätra kyrka, Fisksätra torg 19, Saltsjöbaden

Tro på Järva

TRO PÅ JÄRVA; Välkommen till det interreligiösa tältet på Järvaveckan

TRO PÅ JÄRVA

religioner för fred och inkludering

Välkommen till det interreligiösa tältet på Järvaveckan • E 01

 

ONSDAG DEN 31 MAJ TILL LÖRDAG DEN 3 JUNI 2023

KL.14.00–20.00 • SPÅNGA IP

• Träffa och mingla med företrädare från olika
religioner

• Gissa vilka symboler och bilder som tillhör
vilken religion

• Drop-in workshops varje dag kl.15 och kl.19
med Sensus multireligiösa guider (ej torsdag kl.19)

• Ta del av videohälsningar från människor av olika
religion och kultur

• Skriv och fäst din dröm och din oro i vårt
gemensamma träd

TRO PÅ JÄRVA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN:

Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS) • Svenska kyrkan, Stockholms stift
Svenska Kyrkans Unga • Sveriges Interreligiösa Råd (SIR)
Fryshuset Tillsammans för Sverige • Guds Hus • Sensus studieförbund
Ibn Rushd studieförbund • Bilda studieförbund
Delegationen för Migrationsstudier (Delmi)

 

Seminarier och aktiviteter

TORSDAG 1 JUNI • KL.17.00–17.45

Tro på Järva – unga och religion i morgondagens Sverige
Unga berättar om hur det är att leva i Sverige med olika religiösa och kulturella identiteter.

PLATS
Seminarietältet Göteborg

MEDVERKANDE
Biskop Andreas Holmberg, moderator, Svenska kyrkan, Stockholms stift
Joakim Palme, ordförande Delegationen för Migrationsstudier
Isak Reichel, generaldirektör, Myndigheten för stöd till Trossamfund

Interreligiöst ungdomsmingel • kl.18
Direkt efter seminariet inbjuds ungdomar och unga vuxna till ett interreligiöst ungdomsmingel
med mat och aktiviteter i tältet.

Arrangeras av Fryshuset Tillsammans för Sverige och Svenska Kyrkans Unga.

PLATS
Tro på Järva-tältet E01

FREDAG 2 JUNI • KL.15.45–16.30
Vår jord, vår tro – religionerna för klimaträttvisa
Vår tid står inför enorma utmaningar i klimatfrågan. Vår jord, vår tro –
interreligiösa perspektiv på miljö och hållbarhet är ett unikt samarbete
där de religiösa samfunden i Sverige tillsammans vill visa på gemensam
omtanke och oro för vår jord samt inspirera till handling och förändring.

PLATS
Seminarietältet Göteborg

MEDVERKANDE
Paula Grossman, Judiska församlingen i Stockholm
Trudy Fredriksson, Sveriges buddhistiska gemenskap
Kamala Priya, Hindu Forum Sweden
Kaj Engelhart, Katolska kyrkan
Shahram Mansoory, Svenska Bahá’í-samfundet
Jaspal Singh, Sikhiska trossamfundet
Joseph Bautista, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Moderator Sofia Rosshagen, Sveriges interreligiösa råds miljögrupp

 

Tro på Järva; program och inbjudan (pdf-fil)

IRiS årsmöte antog uttalande med anledning av koranbränningarna

IRiS vill härmed uttrycka sitt kraftfulla avståndstagande från koranbränningen vid turkiska ambassaden i Stockholm liksom från alla aktioner och kampanjer som uttrycker förakt, hat och hets på religiös eller etnisk grund. Tvärtom ligger det i stockholmsbornas intresse att polariseringen minskar och dialog och samverkan får växa till. Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS) som företräder arton trossamfund har till syfte att främja och värna om religionsfrihet, mänskliga rättigheter och de demokratiska principerna i Stockholm. Rådet anser att två grundläggande stöttepelare i en hållbar demokrati, nämligen religionsfrihet och yttrandefrihet, måste gå hand i hand i ett fredligt Stockholm. Det måste vara fritt att ifrågasätta och kritisera trosinriktningar och religioner. Att kränka religiös tro står däremot i konflikt med religionsfrihetslagens anda.

Årsmöte IRiS 2023 tisdag 14 februari

Bild: stadasverige.se

Interreligiös skräpplockningsdag!

Tid: 24 september 2022, kl 14

Samling: Trekantsparken, vid utgången från Liljeholmens tunnelbana

Kom och ta hand om Stockholm tillsammans och njut av frisk höstluft! Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRIS) samlar lokala församlingar och trossamfund, för att visa att vi kan samarbeta över religions- och kulturgränser. Vi kommer att ha talare som berättar om hur olika religiösa traditioner ser på att ta ansvar för miljön. Därefter går vi i små, blandade grupper och plockar skräp i området runt sjön Trekanten.

Efter att ha plockat skräp kommer vi att ha en picknickfika tillsammans i parken. Ta med något att dela med dig av.

Vi kommer att tillhandahålla påsar att plocka skräp i. Om du vill ha något särskilt (t ex plasthandskar eller griptång) är du välkommen att ta med dig det.

Varmt välkommen att delta!

IRiS Årsmöte 2022

IRiS årsstämma för år 2022 hålls i mars + handlingarna

IRiS medverkar i fredsmanifestation för Ukraina

Interreligiös fredsmanifestation för Ukraina