Tro på Järva under Järvaveckan

Från vänster:Joakim Friberg, Bahman Tofighian, Kaj Engelhart, farbror som ville vara med på bild, Ingrid Burström Kamala Priya, Oussila Ben Othman, Kashif Virk

Interreligiösa Rådet i Stockholm finns med under Järvaveckan 2024.

Järvaveckan är onsdagen 29 maj – lördagen 1 juni på Spånga idrottsplats
(cirka tio minuters promenad från Spånga station).


Samarbetet Tro på Järva

Samverkande organisationer med IRiS i ”Tro på Järva” är Sensus studieförbund, Guds hus, Sveriges Interreligiösa Råd (SIR), Tillsammans för Sverige.

Tro på Järva-tältet

Tillsammans visar vi att människor av olika religion kan stå sida vid sida och tillsammans arbeta för fredliga och inkluderande samhällen. Se till att din medlemsorganisation finns representerad i tältet genom företrädare. Vår ambition är att schemalägga fyra representanter från olika trossamfund samtidigt i likhet med förra året. Personerna som står i tältet representerar det egna trossamfundet och även det interreligiösa sammanhanget.

Interreligiöst fika varje dag kl.15.30
I tältet kommer Sensus studieförbund visa upp den multireligiösa resväskan, det kommer finns en frågesport via verktyget Kahoot! och vi bjuder in till interreligiöst fika i tältet varje dag kl.15.30.

Miniseminarium om mat och religion torsdag 30 maj kl.15.30

I Tro på Järva-tältet inbjuder vi till ett miniseminarium kring mat och religion med Lena Roos, professor i religionsvetenskap vid Södertörns Högskola, torsdag 30 maj kl.15.30.

Interreligiöst ungdomsmingel lördag 1 juni kl.17.00
Välkommen på eftermingel i Tro på Järva-tältet efter Tillsammans för Sveriges seminarium
Kl.16.15-17.00 Den uteblivna samhällsdialogen- ett hot mot vår demokrati? Seminariescen Stockholm

Vill du veta mer om satsningen kring Järvaveckan?

Hör av dig till adjungerad sekreterare för IRiS, Eva-Maria Munck,
eva-maria.munck@svenskakyrkan.se 08-508 940 20.


Årsmöte 2024

Bästa medlemsorganisationer i Interreligiösa Rådet i Stockholm,

Varmt välkomna till årsmöte för IRiS, interreligiösa rådet i Stockholm torsdagen den 7 mars kl. 18 i Sessionssalen, Judiska församlingen, Wahrendorffsgatan, mellan Kungsträdgården och Berzelii park.

En person från varje organisation ingår i röstlängden; vi hoppas och vill att alla medlemsorganisationer ska vara representerade.

Kl. 17.30 finns möjlighet att se Stora Synagogan. Visningen börjar kl. 17.30 – vänligen kom i tid.

Formell kallelse med dagordning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2023 kommer att sändas ut snarast.

Sallad och bröd – och musik! – serveras.

På uppdrag av IRiS’ styrelse,

Heliga skrifter hyllades på kulturfestivalen

I samband med Guds hus kulturfestival i Fisksätra den 7 oktober hölls en manifestation för heliga skrifter vid Guds hus. Representanter för kristendom, judendom (via inspelning) bahai, buddhismen, hinduismen och sikhismen deltog.

Darshan Singh och Amandeep Kau, Sikhismen, Bahman Tofighian, Bahai, Carl Dahlbäck, Kristendom Svenska kyrkan, Marie Mandakini Spennare, Hinduismen, Linda Myriam, Kristendom Katolska kyrkan, Sadat Sidiqi, Islam, Guds Hus. På bilden saknas Eva Abrahamsson. Foto: Pontus Gyllare

Musik ramade in de olika läsningarna. Förutom de som var på plats lästes det ur Torah från Spotify av judendomens representant Isaac Sheffer.

Det var Guds hus i Fisksätra och IRIS, Interreligiösa rådet i Stockholm, som låg bakom fredsmanifestationen. Efter sommarens koranbränningar ville arrangörerna uppmärksamma de olika religionernas heliga skrifters betydelse för troende. Detta som ett upprop för skrifterna och en protest mot bränningarna och dess kränkningar.

Rapport från Interreligiösa rådets, IRiS’ engagemang på Järvaveckan 31maj – 3juni

Rapport från Interreligiösa rådets, IRiS’ engagemang på Järvaveckan 31 maj – 3 juni 2023
Tro på Järva var IRiS’ djärva, övergripande rubrik för det för IRiS första engagemanget i Järvaveckan.
Noggrann planering och stort deltagande av IRiS’ medlemmar gav fina dagar som präglades av
samarbete, nyfikenhet och glädje. Inbjudan/flyer är bilagd.


Vårt tält, 25 kvm, fick plats med två roll-ups; Religioner för fred och inkludering, mål 16 i de Globala
målen, två bord i vinkel med artefakter och symboler för olika religioner som Ingrid Burström från
Sensus visade med stor kunskap för många intresserade människor från olika trostillhörigheter.

På väggen fanns ett drömträd där vi kunde skriva våra önskningar, privata, sociala och globala.
Exempel: Ett tryggt samhälle med möjligheter till alla.
Glädje för min dotter.
En värld där alla kan vara de som de är och där vi lever i harmoni med varandra och naturen.
Ahimsa – icke-våld mot andra människor, djur och natur.

Högnivå-besök i tältet var:
Israels ambassadör till Sverige: Ziv Nevo Kulman,f.d kulturminister Amanda Lind,
socialminister Jakob Forssmed, Biskop Andreas Holmberg,Professor Joakim Palme

IRiS arrangerade också två seminarier:

Torsdagen den 1 juni: Om unga och religion i morgondagens Sverige.

Simarjot Singh Bathla, från sikherna, Tullinge, Eliot Moskowicz, Judiska församlingen Fariyo Muse,
muslim , Zandra Öman Lund
, pedagog, internationell samordnare Haninge pastorat, Svenska kyrkan
berättade om hur det är att leva i Sverige med olika religiösa och kulturella identiteter. Ungdomarna
var tydliga, varma och inspirerande och Biskop Andreas var skicklig moderator. Professor Joakim
Palme, ordförande i Delegationen för Migrationsstudier och generaldirektör Isak Reichel,
Myndigheten för stöd till trossamfund delade intressanta perspektiv. Seminariet var fullsatt.

Fredagen den 2 juni: Vår jord, vår tro – religionerna för klimaträttvisa

Vår tid står inför enorma utmaningar i klimatfrågan. Vår jord, vår tro – interreligiösa perspektiv på
miljö och hållbarhet är ett unikt samarbete där de religiösa samfunden i Sverige vill visa på omtanke
och oro för vår jord samt inspirera till handling och förändring.
Medverkande:Paula Grossman, Judiska församlingen i Stockholm Trudy Fredriksson, Sveriges
buddhistiska gemenskap Kamala Priya, Hindu Forum Sweden Kaj Engelhart, Katolska kyrkan,
Shahram Mansoory, Svenska Bahá’í-samfundet, Jaspal Singh, Sikhiska trossamfundet, Joseph
Bautista, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Mahmoud Khalf
i , Stockholms moské.
Bra moderator var Sofia Rosshagen, Sveriges interreligiösa råds miljögrupp.
Seminariet var nästan fullsatt.
Bilagor: inbjudan/flyer, medlemmar IRiS och samarbetande organisationer under Järvaveckan,
bemanningschema

Fredsmanifestationför heliga skrifter

Mot bakgrund av koranbränningarna och de hot om andra bränningar av heliga skrifter som
förekommit i sommar arrangerar Interreligiösa Rådet i Stockholm en ”Fredsmanifestation för heliga
skrifter” tillsammans med Guds Hus i Fisksätra.
Vi vill med denna manifestation uppmärksamma den betydelse de olika religionernas heliga skrifter
har för troende. Vi vill därmed öka förståelsen i samhället för religiös tro och tradition och ge uttryck
åt vår solidaritet med de som drabbas och kränks av bränningarna. Drabbas en så drabbas alla
troende.
I våra skrifter finns ett tilltal, en andlig och moralisk vägledning. Där finner vi tröst och hopp för oss
som enskilda troende och en fredsbärande vision för hela mänskligheten. Den Gyllene regeln med
dess olika varianter visar på likheterna i skrifterna som manar till respekt och visar på vår samhörighet
och beroende av varandra och allt levande.
Fredsmanifestationen är ett upprop för våra skrifter och en protest mot bränningarna och dess
sårande kränkningar.

Kom och ta med era heliga skrifter till manifestationen!

För frågor kontakta Carl Dahlbäck, ordförande IRiS,
carl.dahlback@svenskakyrkan.se

När: Lördag 7 oktober kl 14.00

Plats: Fredstorget intill Fisksätra kyrka, Fisksätra torg 19, Saltsjöbaden

IRiS årsmöte antog uttalande med anledning av koranbränningarna

IRiS vill härmed uttrycka sitt kraftfulla avståndstagande från koranbränningen vid turkiska ambassaden i Stockholm liksom från alla aktioner och kampanjer som uttrycker förakt, hat och hets på religiös eller etnisk grund. Tvärtom ligger det i stockholmsbornas intresse att polariseringen minskar och dialog och samverkan får växa till. Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS) som företräder arton trossamfund har till syfte att främja och värna om religionsfrihet, mänskliga rättigheter och de demokratiska principerna i Stockholm. Rådet anser att två grundläggande stöttepelare i en hållbar demokrati, nämligen religionsfrihet och yttrandefrihet, måste gå hand i hand i ett fredligt Stockholm. Det måste vara fritt att ifrågasätta och kritisera trosinriktningar och religioner. Att kränka religiös tro står däremot i konflikt med religionsfrihetslagens anda.

Årsmöte IRiS 2023 tisdag 14 februari

IRIS medlemsaktivitet våren 2021

Handlingar till IRiS årsmöte – 2021