MEDLEMSKAP

Medlemmar i Interreligiösa Rådet i Stockholm

Medlemmar i Interreligiösa Rådet i Stockholm utgörs av representanter med mandat från församlingar, moskéer, tempel, riktningar etc. i Stockholm med omnejd, som omfattar rådets värdegrund, beskriven i ändamålsparagrafen i IRiS stadgar. Årsmötet fattar beslut om medlemskap på förslag av styrelsen. Ansökan om medlemskap skall ha inkommit senast 31 december kalenderåret innan årsmötet.

Medlem kan uteslutas genom beslut av ¾ av årsmötet.  Vid eventuell uteslutning av medlem är det samfund/församling/moské/tempel som utesluts. Om en enskild person inte fungerar i föreningen skall samfundet kontaktas och därefter tas beslut om det är enskild person som byts ut eller om samfundet utesluts.

Vill din organisation bli medlem inom IRiS?

Vänligen skicka en intresseanmälan via mejl till iris@interreligios.se

Beskriv i mejlet kortfattat om organisationen och dess verksamhet samt kontaktuppgifter: namn på kontaktperson, mejladress, mobilnummer och hemsidan till organisationen. IRiS kommer att kontakta er för att informera om vidare handläggning.

Skicka intresseanmälan för medlemskap inom IRiS

0 + 1 = ?