Heliga skrifter hyllades på kulturfestivalen

I samband med Guds hus kulturfestival i Fisksätra den 7 oktober hölls en manifestation för heliga skrifter vid Guds hus. Representanter för kristendom, judendom (via inspelning) bahai, buddhismen, hinduismen och sikhismen deltog.

Darshan Singh och Amandeep Kau, Sikhismen, Bahman Tofighian, Bahai, Carl Dahlbäck, Kristendom Svenska kyrkan, Marie Mandakini Spennare, Hinduismen, Linda Myriam, Kristendom Katolska kyrkan, Sadat Sidiqi, Islam, Guds Hus. På bilden saknas Eva Abrahamsson. Foto: Pontus Gyllare

Musik ramade in de olika läsningarna. Förutom de som var på plats lästes det ur Torah från Spotify av judendomens representant Isaac Sheffer.

Det var Guds hus i Fisksätra och IRIS, Interreligiösa rådet i Stockholm, som låg bakom fredsmanifestationen. Efter sommarens koranbränningar ville arrangörerna uppmärksamma de olika religionernas heliga skrifters betydelse för troende. Detta som ett upprop för skrifterna och en protest mot bränningarna och dess kränkningar.

Rapport från Interreligiösa rådets, IRiS’ engagemang på Järvaveckan 31maj – 3juni

Rapport från Interreligiösa rådets, IRiS’ engagemang på Järvaveckan 31 maj – 3 juni 2023
Tro på Järva var IRiS’ djärva, övergripande rubrik för det för IRiS första engagemanget i Järvaveckan.
Noggrann planering och stort deltagande av IRiS’ medlemmar gav fina dagar som präglades av
samarbete, nyfikenhet och glädje. Inbjudan/flyer är bilagd.


Vårt tält, 25 kvm, fick plats med två roll-ups; Religioner för fred och inkludering, mål 16 i de Globala
målen, två bord i vinkel med artefakter och symboler för olika religioner som Ingrid Burström från
Sensus visade med stor kunskap för många intresserade människor från olika trostillhörigheter.

På väggen fanns ett drömträd där vi kunde skriva våra önskningar, privata, sociala och globala.
Exempel: Ett tryggt samhälle med möjligheter till alla.
Glädje för min dotter.
En värld där alla kan vara de som de är och där vi lever i harmoni med varandra och naturen.
Ahimsa – icke-våld mot andra människor, djur och natur.

Högnivå-besök i tältet var:
Israels ambassadör till Sverige: Ziv Nevo Kulman,f.d kulturminister Amanda Lind,
socialminister Jakob Forssmed, Biskop Andreas Holmberg,Professor Joakim Palme

IRiS arrangerade också två seminarier:

Torsdagen den 1 juni: Om unga och religion i morgondagens Sverige.

Simarjot Singh Bathla, från sikherna, Tullinge, Eliot Moskowicz, Judiska församlingen Fariyo Muse,
muslim , Zandra Öman Lund
, pedagog, internationell samordnare Haninge pastorat, Svenska kyrkan
berättade om hur det är att leva i Sverige med olika religiösa och kulturella identiteter. Ungdomarna
var tydliga, varma och inspirerande och Biskop Andreas var skicklig moderator. Professor Joakim
Palme, ordförande i Delegationen för Migrationsstudier och generaldirektör Isak Reichel,
Myndigheten för stöd till trossamfund delade intressanta perspektiv. Seminariet var fullsatt.

Fredagen den 2 juni: Vår jord, vår tro – religionerna för klimaträttvisa

Vår tid står inför enorma utmaningar i klimatfrågan. Vår jord, vår tro – interreligiösa perspektiv på
miljö och hållbarhet är ett unikt samarbete där de religiösa samfunden i Sverige vill visa på omtanke
och oro för vår jord samt inspirera till handling och förändring.
Medverkande:Paula Grossman, Judiska församlingen i Stockholm Trudy Fredriksson, Sveriges
buddhistiska gemenskap Kamala Priya, Hindu Forum Sweden Kaj Engelhart, Katolska kyrkan,
Shahram Mansoory, Svenska Bahá’í-samfundet, Jaspal Singh, Sikhiska trossamfundet, Joseph
Bautista, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Mahmoud Khalf
i , Stockholms moské.
Bra moderator var Sofia Rosshagen, Sveriges interreligiösa råds miljögrupp.
Seminariet var nästan fullsatt.
Bilagor: inbjudan/flyer, medlemmar IRiS och samarbetande organisationer under Järvaveckan,
bemanningschema