Årsmöte IRiS 2023 tisdag 14 februari

Styrelsen för Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS) kallar till årsmöte för föreningen tisdagen den 14 februari 2023 kl.18-20.

Platsen är Stockholms moské, Kapellgränd 10, 116 25, Stockholm (tunnelbana Medborgarplatsen, uppgång Björns trädgård).

Förutom föreningsdemokratiska ärenden innehåller årsmötet även fördjupning kring Sveriges Interreligiösa Råds klimatskrift ”Vår jord, vår tro” samt det interreligiösa ungdomsinitiativet Tillsammans för Sverige.

Handlingar till årsmötet sänds ut till föreningens medlemmar senast två veckor före årsmötet.

Anmälan sker till Eva-Maria Munck, adjungerad sekreterare eva-maria.munck@svenskakyrkan.se

 

 

Handlingar till årsmöte 2023