Fredsmanifestationför heliga skrifter

Mot bakgrund av koranbränningarna och de hot om andra bränningar av heliga skrifter som
förekommit i sommar arrangerar Interreligiösa Rådet i Stockholm en ”Fredsmanifestation för heliga
skrifter” tillsammans med Guds Hus i Fisksätra.
Vi vill med denna manifestation uppmärksamma den betydelse de olika religionernas heliga skrifter
har för troende. Vi vill därmed öka förståelsen i samhället för religiös tro och tradition och ge uttryck
åt vår solidaritet med de som drabbas och kränks av bränningarna. Drabbas en så drabbas alla
troende.
I våra skrifter finns ett tilltal, en andlig och moralisk vägledning. Där finner vi tröst och hopp för oss
som enskilda troende och en fredsbärande vision för hela mänskligheten. Den Gyllene regeln med
dess olika varianter visar på likheterna i skrifterna som manar till respekt och visar på vår samhörighet
och beroende av varandra och allt levande.
Fredsmanifestationen är ett upprop för våra skrifter och en protest mot bränningarna och dess
sårande kränkningar.

Kom och ta med era heliga skrifter till manifestationen!

För frågor kontakta Carl Dahlbäck, ordförande IRiS,
carl.dahlback@svenskakyrkan.se

När: Lördag 7 oktober kl 14.00

Plats: Fredstorget intill Fisksätra kyrka, Fisksätra torg 19, Saltsjöbaden