Tro på Järva under Järvaveckan

Interreligiösa Rådet i Stockholm finns med under Järvaveckan 2024.

Järvaveckan är onsdagen 29 maj – lördagen 1 juni på Spånga idrottsplats
(cirka tio minuters promenad från Spånga station).


Samarbetet Tro på Järva

Samverkande organisationer med IRiS i ”Tro på Järva” är Sensus studieförbund, Guds hus, Sveriges Interreligiösa Råd (SIR), Tillsammans för Sverige, och en öppen inbjudan till flera intresserade organisationer att vara med. Svenska kyrkan Stockholms stift bidrar med budgetförutsättningar för närvaron på Järvaveckan.

Tro på Järva-tältet

Tillsammans visar vi att människor av olika religion kan stå sida vid sida och tillsammans arbeta för fredliga och inkluderande samhällen. Se till att din medlemsorganisation finns representerad i tältet genom företrädare. Vår ambition är att schemalägga fyra representanter från olika trossamfund samtidigt i likhet med förra året. Personerna som står i tältet representerar det egna trossamfundet och även det interreligiösa sammanhanget.

Interreligiöst fika varje dag kl.15.30
I tältet kommer Sensus studieförbund visa upp den multireligiösa resväskan, det kommer finns en frågesport via verktyget Kahoot! och vi bjuder in till interreligiöst fika i tältet varje dag kl.15.30.

Miniseminarium om mat och religion torsdag 30 maj kl.15.30

I Tro på Järva-tältet inbjuder vi till ett miniseminarium kring mat och religion med Lena Roos, professor i religionsvetenskap vid Södertörns Högskola, torsdag 30 maj kl.15.30.

Vill du vara med i satsningen kring Järvaveckan?

För alla medverkande erbjuder vi två förberedelsemöten, onsdag 22 maj kl.18.00-20.00 eller söndag 26 maj kl.16.00-18.00 i Järvaområdet.

Hör av dig till adjungerad sekreterare för IRiS, Eva-Maria Munck,
eva-maria.munck@svenskakyrkan.se 08-508 940 20.