IRiS årsmöte antog uttalande med anledning av koranbränningarna

IRiS vill härmed uttrycka sitt kraftfulla avståndstagande från koranbränningen vid turkiska ambassaden i Stockholm liksom från alla aktioner och kampanjer som uttrycker förakt, hat och hets på religiös eller etnisk grund. Tvärtom ligger det i stockholmsbornas intresse att polariseringen minskar och dialog och samverkan får växa till. Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS) som företräder arton trossamfund har till syfte att främja och värna om religionsfrihet, mänskliga rättigheter och de demokratiska principerna i Stockholm. Rådet anser att två grundläggande stöttepelare i en hållbar demokrati, nämligen religionsfrihet och yttrandefrihet, måste gå hand i hand i ett fredligt Stockholm. Det måste vara fritt att ifrågasätta och kritisera trosinriktningar och religioner. Att kränka religiös tro står däremot i konflikt med religionsfrihetslagens anda.