Handlingar till IRiS årsmöte – 2021

Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS) kommer att hålla sitt årsmöte för år 2021 den 23 mars kl. 17:00. Alla föreningsmedlemmar har fått inbjudan via mejl.

Mötet kommer att hållas digitalt via plattformen Zoom, på grund av rådande situation med Coronapandemin.

Anmälan görs på iris@interreligios.se senast den 21 mars.

Här kommer delar av handlingarna inför årsmötet:

Verksamhetsplan kommer inom kort.
Årsmötet är ett tillfälle för alla medlemmar att träffas och bekantas med varandra, kanske något mer begränsat nu när det blir digitalt under Coronapandemin. Nya personer kommer ges möjligheten att presentera sig. Årsmötet är också ett tillfälle där alla kommer ges tillfälle för inspel, förslag och idéer till verksamhetsplanen för 2021. Din röst och deltagande är viktig! Årsmötet möjliggör även att en demokratisk struktur upprätthålls.