MEDLEMMAR

Bahá’í-samfundet

Representant: Bahman Tofighian

Bosniska Islamiska församlingen

Representant: Mustafa Setkic

Centrum för religionsdialog i Stockholms stift

Centret är en administrativ resurs för Interreligiösa Rådet, med Helene Egnell som adjungerad medlem och sekreterare i styrelsen

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

Representant: Mia Ström

Equmeniakyrkan

Representant: Jenny Dobers

Finsk-ortodoxa kyrkan

Representant: Christina Cedergren

Forn Sed – Stockholms blotlag

Representant: Emma Hernejärvi

Georgiska ortodoxa kyrkan

Representant: Shio Bitskinashvili

Gurdwara Sangat Sahib Tullinge

Representant: Banse Singh

Hindu Mandir Society

Representant: Pran Malhotra

ISKCON (International Society for Krishna Conciousness)

Representant: Kamala Priya

Islamiska shiasamfunden

Representant: Akil Zahiri

Islams Ahmadiyya Församling

Representant: Kashif Virk

Judiska församlingen

Representant: Ruth Michaeli

Katolska kyrkan

Representant: Kaj Engelhart

Pingstkyrkan

Representant: Andreas Ardenfors

Stockholms moské

Representant: Mahmoud Khalfi

Svenska kyrkan

Representant: Jerker Alsterlund, ordinarie medlem, Helene Egnell

(Centrum för religionsdialog i Stockholms stift, adjungerad medlem)

Pingstkyrkan

Representant: Andreas Ardenfors

Sveriges buddhistiska gemenskap SBG

Representant:  Eva Abrahmsén