MEDLEMMAR

Bahá’í-samfundet

Representant: Bahman Tofighian

Bosniska Islamiska församlingen

Representant: Mustafa Setkic

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

Representant: Mia Ström

Forn Sed – Stockholms blotlag

Representant: Emma Hernejärvi

Equmeniakyrkan

Representant: Jenny Dobers

Finsk-ortodoxa kyrkan

Representant: Församlingens styrelse

Georgiska ortodoxa kyrkan

Representant: Shio Bitskinashvili

Gurdwara Sangat Sahib Tullinge

Representant: Banse Singh

Hindu Forum Sweden

Representant: Pran Malhotra

ISKCON (International Society for Krishna Conciousness)

Representant: Kamala Priya

Islamiska shiasamfunden

Representant: Akil Zahiri

Islams Ahmadiyya Församling

Representant: Kashif Virk

Pingstkyrkan

Representant: Richard Svensson

Judiska församlingen

Representant: Ruth Michaeli

Katolska kyrkan

Representant: Kaj Engelhart

Stockholms moské

Representant: Mahmoud Khalfi

Svenska kyrkan

Representant: Marika Markovits (Stiftshandläggare för religionsdialog i Stockholms stift, Eva-Maria Munck, är administrativ resurs för rådet och dess ständige adjungerade sekreterare i styrelsen)

Sveriges buddhistiska gemenskap SBG

Representant:  Eva Abrahmsén