Heliga skrifter hyllades på kulturfestivalen

I samband med Guds hus kulturfestival i Fisksätra den 7 oktober hölls en manifestation för heliga skrifter vid Guds hus. Representanter för kristendom, judendom (via inspelning) bahai, buddhismen, hinduismen och sikhismen deltog.

Darshan Singh och Amandeep Kau, Sikhismen, Bahman Tofighian, Bahai, Carl Dahlbäck, Kristendom Svenska kyrkan, Marie Mandakini Spennare, Hinduismen, Linda Myriam, Kristendom Katolska kyrkan, Sadat Sidiqi, Islam, Guds Hus. På bilden saknas Eva Abrahamsson. Foto: Pontus Gyllare

Musik ramade in de olika läsningarna. Förutom de som var på plats lästes det ur Torah från Spotify av judendomens representant Isaac Sheffer.

Det var Guds hus i Fisksätra och IRIS, Interreligiösa rådet i Stockholm, som låg bakom fredsmanifestationen. Efter sommarens koranbränningar ville arrangörerna uppmärksamma de olika religionernas heliga skrifters betydelse för troende. Detta som ett upprop för skrifterna och en protest mot bränningarna och dess kränkningar.