Uppsats om IRiS

IRiS har blivit föremål för forskning!

I mastersuppsatsen How do religion and a religious dialogue foster social cohesion?: A study of the Inter-religious Council of Stockholm använder Sonja Esselius IRiS som exempel i en diskussion om möjligheter och svårigheter i religionsdialogen.

Hon konstaterar att IRiS ger sina medlemmar goda möjligheter till lärande, utbyte, stöd och dialog.