Interreligiös böndag 14 maj

Låt oss alla, var vi än kommer ifrån, utifrån vår religion, tradition eller grupp bönfalla Gud att befria oss och hela världen från denna pandemi och rädda oss från denna plåga… Gör torsdagen den 14 maj till en dag av fasta, goda gärningar, bön och åkallan för mänsklighetens bästa!

IRiS ansluter sig till denna internationella appell om samlad bön till Gud om ett slut på coronoviruspandemin som kommer från the Higher Committee of Human Fraternity. Kommittén grundades för att följa upp det Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together som undertecknades av påve Franciskus och shejk Ahmed al-Tayeb, storimam vid Al-Azhar, vid påvens apostoliska resa till Förenade Arabemiraten i februari förra året, där Franciskus deltog i en interreligiös konferens om fred i världen och mänsklig samlevnad. Texten betonar troende människors gemensamma ansvar för ett liv och en värld i fred och samförstånd, fördömer all extremism och manar till broderlig vänskap och samarbete mellan religionerna.

I kommittén ingår internationella religiösa ledare, akademiker och kulturpersonligheter från judendom, kristendom och islam. Den syftar till att sprida dokumentets budskap om ömsesidig förståelse och fred och vill efterhand vidga sin krets till flera religioner och traditioner.

Appellen, som också fått stöd av FN:s generalsekreterare, Kyrkornas världsråd,och Lutherska Världsförbundet betonar vikten av att be Gud inspirera vetenskapsmän och -kvinnor att finna en bot från denna sjukdom och att rädda hela världen från dess återverkningar på människors hälsa, ekonomi och tillvaro”. Den uppmanar ”alla religiösa ledare och människor i hela världen att svara på denna vädjan för mänskliga värden och tillsammans bönfalla Gud den Allsmäktige att skydda vård värld, hjälpa oss övervinna pandemin, återställa säkerhet, stabilitet, hälsa och välstånd så att, när pandemin är över, vår värld blir en bättre plats för människor och broderlighet än någonsin tidigare”.

Denna böndag synliggör det som sker i religiösa församlingar dagligen: bön och goda gärningar för att motverka coronapandemins verkningar, och våra medlemssamfund kommer att uppmana sina medlemmar att delta. I inlägget nedan finns förslag till böner och texter att meditera över.