Uttalande från Interreligiösa Rådet i Stockholm 2020-09-10

Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS) ser med oro på att ett parti från vårt södra grannland agiterar i Sverige genom att håna och förtala islam och dess heliga skrift. Vi fördömer att man på detta sätt utnyttjar religionen för att så hat och splittring i samhället och vinna politisk poäng.

IRiS medlemmar står sida vid sida när någon av oss angrips. Tillsammans vill vi verka för fred och sammanhållning. Vi uppmanar alla, troende såväl som icke-troende, att genom samtal och samarbete verka för att släcka hatet.

Stockholm 2020-09-10

Interreligiösa Rådet i Stockholm

Följande samfund är medlemmar av IRiS: Bahá’ísamfundet, Bosniska islamiska församlingen, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, Equmeiakyrkan, Finsk-ortodoxa kyrkan, Forn sed Stockholms blotlag, Georgiska ortodoxa kyrkan, Gurdwara Sangat Sahib Tullinge, Hindu Mandir Sollentuna, ISKCON (International Society for Krishna Consciousness), Islamiska Shiasamfunden, Islams Ahmadiyyaförsamling, Judiska församlingen, Katolska kyrkan, Pingstkyrkan, Stockholms moské, Svenska kyrkan samt Sveriges buddhistiska gemenskap SBG.