Möte för interreligiösa råd

Den 25 oktober träffade vi representanter för interreligiösa råd i Botkyrka, Järfälla och Vantör samt Sveriges Interreligiösa Råd (SIR). Det var ett första möte för att lära känna varandra och samtala om gemensamma frågor, som vi hoppas ska följa av flera.

IRiS har länge känt behovet av att träffa andra interreligiösa råd i närområdet för att prata om hur vi kan relatera till varandra, och för att ge tillfälle att tillsammans fundera över vad ett interreligiöst råd är och hur det kan verka – det är en ny organisationsform där det inte finns så många givna modeller.

Mötet, som samlade ett 20-tal personer, inleddes med samtal i grupper som fick besvara olika frågor på blädderblockspapper. Det handlade om de egna drivkrafterna att engagera sig i dialog och hur man såg på religionsdialog och det interreligiösa rådets uppgift.

Sedan fick vi en föreläsning av Sonja Esselius, som skrivit en mastersuppsats om interreligiösa råd med IRiS som studieobjekt. Hon hade flera tankar om hur man får flera att bli engarerade, hur man säkerställer att alla blir hörda och vad som krävs för att kunna ta upp svåra frågor i dialogen. Vi har tidigare länkat till Sonjas uppsats på vår hemsida!

En aktuell fråga var förstås hur samfunden enskilt och de interreligiösa råden påverkats av coronapandemin och vad de gjort för att hjälpa sina medlemmar och samhället i stort. Även detta delades i grupper, som sedan fick redovisa för varandra. Många kreativa förslag kom upp!

Vid det avslutande samtalet var alla eniga om att det vore värdefullt att få träffas i denna konstellation flera gånger.