Livet är heligt. Om det är alla religiösa traditioner ense. Vi måste möta allt liv med djup ödmjukhet,
vördnad och respekt. De monoteistiska religionerna menar att livet är en gåva som Gud har gett till
alla och allt som lever. Att ta livet av en människa är därför att neka Gud rätten att bestämma över
den människans liv. Den som mördar handlar i uppror mot Gud.
Gång på gång leder religiösa känslor till våldsdåd, till mord, där förövaren i en förvrängd tolkning av
sin religion tror sig göra Guds vilja. Nu senast i Frankrike och Österrike, där morden drabbat
människor som inte velat skada eller kränka någon.
För varje gång detta sker blir tålamodet mindre i omvärlden, frestelsen till hämnd och repressalier
ökar, och ”religionen” pekas ut som skyldig till dåden. De som har lärt sig av sin religion att leva i
fred, broderlighet och kärlek till andra människor utsätts i stället för omvärldens misstänksamhet,
diskriminering och hatreaktioner. Det är begripligt, även om det är orätt.
Vi som tillhör styrelsen i Interreligiöst Råd i Stockholm är skräckslagna och djupt oroade över religiöst
motiverade mord och våldsdåd. Vi ser vår verksamhet hotad av våld och dödande utifrån religiösa
känslor och tar kraftfullt och bestämt avstånd från allt sådant. Vi är fast beslutna att fortsätta verka
för motsatsen: ett liv i gemenskap i samhället, i fred och vänskap, ömsesidig respekt och
uppskattning.

Stockholm 2020-11-05
Interreligiösa Rådet i Stockholm

Följande samfund är medlemmar av IRiS: Bahá’ísamfundet, Bosniska islamiska församlingen,
Evangeliska fosterlandsstiftelsen, Equmeiakyrkan, Finsk-ortodoxa kyrkan, Forn sed Stockholms
blotlag, Georgiska ortodoxa kyrkan, Gurdwara Sangat Sahib Tullinge, Hindu Mandir Sollentuna,
ISKCON (International Society for Krishna Consciousness), Islamiska Shiasamfunden, Islams
Ahmadiyyaförsamling, Judiska församlingen, Katolska kyrkan, Pingstkyrkan, Stockholms moské,
Svenska kyrkan samt Sveriges buddhistiska gemenskap SBG.