Interreligiösa råd är en samhällsbyggande kraft

IRiS hade den 4 december besök av docent Tomas Axelson från Högskolan Dalarna, som berättade om sin forskning om interreligiösa råd under rubriken ”Från privatsak till politisk kraft?”. Tomas har framförallt studerat framväxten av det interreligiösa rådet i Borlänge.

Samtliga borgarråd i Stockholms stad var inbjudna till föredraget, som hölls i Stockholms moské, men tyvärr tackade ingen av dem ja till att närvara. Däremot var uppslutningen stor bland IRiS medlemmar.

Borlänge var en av fyra kommuner i Sverige som av Nationella Samordnaren mot våldsbejakande extremism utsågs till pilotkommun för att inrätta ett s k kunskapshus. Som ett led i detta arbete valde kommunen att skapa ett interreligiöst råd. Från kommunens sida fanns en vilja att samverka med alla goda krafter, och en insikt om att de religiösa företrädarna var nyckelpersoner. Och från samfundens sida ville man motverka destruktiv religion och lyfta religionernas sociala och andliga kapital som fredsskapande kraft, berättade Tomas Axelson.

Titeln ”Från privatsak till politisk kraft” syftar på att inrättandet av ett interreligiöst råd i kommunens regi förändrar den gamla bilden av religion som en privatsak som inte har med samhällsfrågor att göra. I Borlänge (och andra platser där interreligiösa råd har samarbete med kommunen) blev det tydligt att religionen är en samhällsbyggande kraft. I en tid av polarisering finns det en risk att kontaktytorna mellan olika grupper försvinner – och de religiösa samfunden och deras företrädare är en viktig sådan kontaktyta, poängterade Tomas Axelson. Genom deltagandet i ett interreligiöst råd motverkas tendensen att religiösa grupper sluter sig inåt – de ser istället sig själva som brobyggare.