Åke Göransson in memoriam

Det oväntade och plötsliga beskedet att Åke Göransson, direktör för Myndigheten för stöd till trossamfund, på en semesterresa vid nyår avlidit kom som en chock och har berört många människor. För medlemmarna i Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS) har Åke Göranssons namn varit välkänt, hans person uppskattad och hans gärningar berörde direkt eller indirekt oss alla. Nyheten om Åke Göranssons hädanfärd väckte därför en djup känsla av sorg och saknad.

Åke hade en vänlig och ärlig utstrålning, alltid beredd att förstå och hjälpa. Han var kunnig och redo att ställa upp i olika sammanhang. Han accepterade beredvilligt inbjudningar till religiösa högtider, arrangerade av vilket trossamfund som helst, utan behov av erkänsla. Han visade sin kunskap och insatthet genom anföranden om olika samfunds troshistoria och lärosatser. IRiS, som varit i kontakt med myndigheten vars direktör Åke var, vill härigenom uttrycka sin sorg över händelsen och förmedla sin innerliga kondoleans till var och en av myndighetens personal hans, hans anhöriga och vänner.

Må han vila i frid,

Interreligiösa Rådet i Stockholm