Uttalande om de senaste attackerna mot judiska institutioner

Vi i Stockholms Interreligösa Råd (IRiS) värnar religionsfriheten och det öppna samhället. Tillsammans representerar vi flera religioner och är del av Sveriges mångfald. Sverige har en lång tradition av respekt för minoriteter, solidaritet med andra samt en djup demokratisk tradition med grundlagsskyddade fri- och rättigheter. En viktig aspekt i ett fungerande samhälle är att individer, grupper samt civila och offentliga institutioner har och känner trygghet. Utsatthet och attacker undergräver det civila samhället och skapar smärta och lidande. Kristallnatten eller novemberpogromen – som på många platser i världen högtidlighålls den 9:e november – utgör ett varnande exempel på när samhällelig trygghet omintetgörs. Den lär oss alltjämt att vara vaksamma för otrygghetens tecken.

För några dagar sedan, på själva minnesdagen för kristallnatten, attackerades judiska mål på olika platser i Norden. Gula davidsstjärnor och hakkors, tydliga referenser till den nazistiska mördarideologin, har satts upp eller klottrats på judiska skolor, synagogor, institutioner och begravningsplatser. Syftet med dessa fruktansvärda handlingar är att skapa terror och fruktan.

Vi i IRiS fördömer dessa brott och uttrycker vår djupa solidaritet med judarna i Skandinavien. Samhörighet och samförstånd är själva fundamentet i samhället.

Interreligösa Rådet i Stockholm

Bahman Tofighian

Ordförande