Så agerar våra medlemssamfund i Coronakrisen

Många trossamfund har agerat snabbt i samband med Coronakrisen genom att ställa in gudstjänster och andra samlingar. Samtidigt gör samfunden också stora insatser för att hjälpa sina medlemmar både med praktiska saker och andligt stöd. Statsministern och kulturministern uttryckte sin uppskattning av trossamfundens insatser vid ett möte med företrädare för Förenade islamska föreningar, judiska centralrådet, ortodoxa och katolska kyrkan, Pingstkyrkan och Sveriges kristna råd.

Nedan har vi samlat information om vad IRiS medlemssamfund gör.

Bahá’í

Bahá’í Stockholm gör inga fysiska träffar utan allt sker online. Det gäller styrelsemöte, regelbundna samfundsträffar, firanden, andakter och kurser. Arrangemangen annonseras på Facebooksidan.

Äldre har kontaktats och erbjudits hjälp.

Det årliga styrelsevalet som sker genom hemlig röstning på årsmöte sker i år via poströstning. Det arrangeras också en online- träff för diskussion och synpunkter.

Medlemmar uppmuntras till privata gruppbildningar online.

Bosniska islamiska församlingen

Bosniska islamiska församlingen har sedan 12 mars ställt in gudstjänster och andra aktiviteter i moskén, och lägger upp information på sin hemsida  och Facebooksida.

EFS

EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) rekommenderar församlingarna att hitta alternativa lösningar om gudstjänsternas besöksantal väntas överstiga 50, men att hålla kyrkorna öppna. enligt hemsidan vill EFS ”vara ett föredöme i att hålla kontakt med våra medlemmar och medmänniskor som finns i våra sammanhang. Det viktiga i denna situation är att vi bryr oss om och hjälper varandra” och ger en rad tips på vad som är viktigt att fokusera på. Facebooksidan uppdateras också med nyheter, råd och stöd.

Equmeniakyrkan

De flesta av våra församlingar har ställt om sina gudstjänster, man möts inte i kyrkan men sänder ofta gudstjänsten digitalt. Verksamhet som riktar sig till eller bygger på hjälp av 70+ – ställs in, t ex är språkcaféer inställda. Många fortsätter dock med barn – och ungdomsverksamhet då det handlar om små grupper. Scouter träffas utomhus.

Alla nationellt och regionalt anordnade samlingar är inställda. Vi som är anställda för samfundet uppmanas jobba hemifrån, bland de församlingsanställda är det olika, men många finns på plats i kyrkorna om det är möjligt utifrån gällande råd. Vi erbjuder mycket råd och stöd till församlingarna via vår hemsida.

Finska ortodoxa församlingen

Vi har ställt in våra gudstjänster, med anledning av anvisningar från Ärkebiskopen i Finland, Leo av Helsingfors och hela Finland, där man har bestämt att all verksamhet ska ställas in för allmänheten, både gudstjänster och annan verksamhet.

Alla gudstjänster i den finska ortodoxa kyrkan firas löpande med präst, diakon, kantor och en decimerad kör och läggs ut på nätet så att vi kan följa gudstjänsterna på det sättet. Det finns också  möjlighet att följa dessa på radio. Vår församling betjänas uteslutande av präster som reser från Finland, vilket är omöjligt just nu. Vi har löpande information på vår hemsida  och där finns också länkar till gudstjänsterna.

Vi fortsätter vårt diakonala arbete för församlingens gamla, ensamma och sjuka och försöker att hålla tät kontakt med dessa.

Hindu Mandir Society

Hindu Mandir, templet i Sollentuna, är stängt tillsvidare och medlemmarna uppmanas förrätta sina böner hemma.

Imam Ali Islamic Center

Centret har ställt in all verksamhet fr o m 6 mars, och firar alla högtider online. Centret är dock öppet för besökare, och tidigare planerade enskilda besök genomförs. På hemsidan informeras också om smittspridning och annat rörande coronaviruset. Föreläsningar och annat som kan hjälpa medlemmarna att klara krisen hålls också online.

Islamiska Förbundet – Stockholms moské

På grund av den rådande situationen med Coronaviruset, vill ledningen på Stockholms moské påminna att hälsan och säkerheten är vår högsta prioritet för våra besökare, anställda och allmänheten. Det pågående utbrottet av COVID-19 övervakas noggrant av moskéns ledning för att minimera risken att moskéns besökare får smittan eller sprider viruset vidare.Med anledning av regeringens nya beslut om att förbjuda samlingar över 50 personer samt folkhälsomyndigheten rekommendationer och fatwor från Imamrådet i Sverige beslutas följande:

 1. Stockholms moské håller stängt från och med lördagen den 28 mars 2020 tillsvidare.
 2. Fredagsbönen är fortsatt inställd tillsvidare.
 3. Alla studiebesök till moskén och övriga aktiviteter kommer att ställas in tillsvidare.
 4. Administrativa ärenden i moskén löper på som vanligt, så som vigsel, rådgivning, bokade besök, mm.
 5. Janaza/Begravningsceremoni får hållas enligt instruktioner från Folkhälsomyndigheten och muslimsk begravningsbyråer.
 6. Moskén är bemannad för att ta emot era frågor och våra imamer finns tillgängliga för att svara på era funderingar.

Vidare ska en grupp volontärer hjälpa riskgrupper och äldre med vardags sysslor tex. att ge information,  handla och köpa varor osv. Vi kommer att uppdatera hemsidan och våra sociala medier om vi behöver ta ytterligare beslut, och föreläsningar, rådgivning mm erbjuds online. En krisgrupp har tillsatts.

Må Allah underlätta för oss alla samt skydda vårt Sverige och resten av världen från denna pandemi och sjukdom.

ISKCON (International Society for Krishna Consciousness)

Med anledning av Coronapandemin har ISKCON Sveriges olika församlingar tagit följande åtgärder:

1 Vi har skickat mail till våra medlemmar och satt upp infoblad på anslagstavlor i våra tempel för att informera om åtgärder mot spridning av Coronaviruset, bl.a. hygienregler som följs i våra tempel enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 1. Vi har stängt våra tempel och ställt in söndagsfester tillsvidare.
 2. Puja ceremonin i olika tempel anpassas och om det behövs utförs på ett enklare sätt av de tempelborna.
 3. Alla studiebesök har ställts in tillsvidare.
 4. På flera tempel har vi infört en krisgrupp som hjälper sjuka, gamla och behövande med praktisk tjänst, matinköp, mm.
 5. Våra styrelsemöten sköts för det mesta online.
 1. Vi uppmuntrar våra medlemmar att recitera varje kväll kl.18.00 Nrisimha-Kavaca-böner för skydd och välsignelser, samt Hare Krishna-mantrat för världsfred och harmoni. Detta kan göras hemma med familjen eller med vänner via digitala medier.
 2. Vi uppmuntrar våra medlemmar till andlig fördjupning genom meditation och läsning från de heliga skrifterna, och att upprätthålla sociala kontakter med hjälp av digitala medier.

Judiska församlingen

I Judiska Församlingen har vi stängt ner alla aktiviteter t.o.m 30:e april. Gudstjänster är inställda t.o.m 20 april. Vissa tjänster, t. ex. hemstöd och “meals on wheels” till äldre, fortsätter. Privat undervisning, t. ex. bene mitzva, har vi via Skype. Kulturhuset Bajit och Kosherian (som säljer mat) har begränsade öppettider och aktiviteter. Information ges fortlöpande via hemsidan .

Under förra ordföranden Lena Posner-Körösi byggde vi upp ett system för krishantering (med många volontärer) som man nu aktiverat igen. Fokus är på framförallt stöd till äldre och sjuka. Många volontärer ringer upp till medlemmar över 70 år (en stor grupp) för att höra om vi kan bistå dem.

Tanken är att vissa aktiviteter senare, t. ex. utbildningar, ska ske via virtuella plattformar. Vissa gudstjänster i Stora Synagogan har också ägt rum via Zoom. Många av våra medlemmar följer också gudstjänster via de större amerikanska församlingarna (Central Synagogue, Temple Emanu-El och Park Avenue Synagogue) som sedan länge sänder alla gudstjänster och vissa föreläsningar etc. via streaming.

Inför Pesach (den judiska påsken) som infaller snart kommer pesachpaket sändas ut till de äldre. Tyvärr har vi fått ställa in alla kollektiva sedermiddagar som brukar ha många ensamstående besökare och äldre. Styrelsen har regelbundna möten virtuellt. Vi räknar också med fler begravningar p.g.a att vi har många äldre medlemmar.

Katolska kyrkan

Eftersom regeringen har förbjudit sammankomster med fler än 50 personer tvingas vi nu att ställa in alla offentliga gudstjänster i Stockholms katolska stift tills vidare. Församlingskyrkorna i vårt stift fortsätter att vara öppna för bön och enskild andakt.

De tre heliga påskdagarna ska firas enligt dekretet som har sänts ut till stiftets präster men utan församling närvarande.

Tills vidare hänvisar vi till de mässor som sänds online eller på TV. Alla uppmuntras till andlig kommunion, Rosenkransen samt bibelläsning.

Den katolska hjälporganisationen Caritas vädjar om hjälp till de särskilt utsatta .

Pingstförsamlingarna

Pingst – Fria församlingar i samverkan uppmanar sina församlingar att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, och ger en rad råd för digitala sammankomster och det praktiska diakonala arbetet på sin hemsida .

Samfundet Forn Sed

Samfundet Forn Sed Sverige har valt att ställa in det stora vårblotet i Uppsala, och istället uppmana medlemmar att blota hemma med familjen. Diskussion förs hur vi gör med vårt ting (årsmöte) som skulle hållas samma dag, om vi kan göra det digitalt eller skjuta upp på det utan att bryta mot våra egna stadgar…

I Stockholm ställdes bloten på vårdagjämningen in (även vårbloten i Norrland). Majblotet i sista april planeras att utföras, men med flera anpassningar. Tanken var ursprungligen att göra det i samarbete med ett sekulärt valborgsfirande, men detta kan inte bli av. Istället förflyttas blotet till skogen.  Andra planerade anpassningar är till exempel förhandsanmälan för att se att vi inte blir för många, vi kommer att hålla avstånd från varandra, alla äter varsin mat (istället för knytis) och att blotgydjan (personen som leder blotet) tar med handsprit åt alla. Beroende på situationen om en månad kan det vara så att även detta ställs in, och då meddelas detta på hemsidan och på Facebook.

Sikher i Sverige

Med tanke på den rådande situationen och hur snabbt covid-19 utvecklingen började ta fart, så enades vi sikher och fattade ett beslut om att hålla gurudwaran stängd, sedan 1 mars 2020. I fyra veckor har vi inte haft någon gudstjänst och har tagit hänsyn till regeringens och folkhälsomyndighetens rekommendationer till att inte skapa några större församlingar, för att förebygga smittspridningen.

Vi har även erbjudit att dela ut de oöppnade råvaror som finns i gurudwaran, som egentligen används för att tillaga måltider vid gudstjänster samt vid andra religiösa tillställningar, till de behövande.

Detta har informerats genom våra sociala kanaler, där vem som helst, oavsett kön, sexualitet, religiös- eller politisk åskådning en har, så är en varmt välkommen till att ta hem råvaror om det så behövs, utan några som helst förbindelser eller krav.

Vi tog detta även ett steg längre genom att kontakta Botkyrka kommun och meddelat att om det finns personer som behöver mat på bordet, så kan de via kommunen få varorna levererade till den som behöver det.

Våra planeringar inför turbandagen som skulle ske i den 9:e maj 2020, har också pausats för tillfället och kommer med största sannolikhet att skjutas upp till ett senare datum. Det är inte angeläget att skapa ett sådant stort evenemang i dessa tider, där det handlar om att skydda både sig själv men också sina medmänniskor på bästa möjliga sätt.

Svenska kyrkan Stockholms stift

Biskop Andreas uppmanar församlingarna i Stockholms stift att tills vidare inte kalla samman till offentliga gudstjänster där människor fysiskt samlas i kyrkorummet vid en bestämd tidpunkt. Istället sänds gudstjänster och andakter online. Kyrkorna är dock öppna, ofta med präster och diakoner på plats för den som vill samtala. Många samlingar ställs in, men framför allt ställer vi om och finner nya former för arbetet – exempelvis kan barngrupper samlas utomhus.

Tillsammans med fyra andra organisationer ska Svenska kyrkan hjälpa och stötta landets kommuner med stöd till isolerade riskgrupper, enligt en överenskommelse med MSB. Lär mer om det här . Jourhavande präst, som nås på 112, har utökat sina samtalstider och går nu att nås mellan kl 17 och 08.

På Stockholms stifts hemsida och Facebooksida finns information och andakter mm.

Sveriges Buddhistiska Gemenskap

Buddhistiska center och tempel är på olika sätt tillgängliga för de som behöver mentalt stöd, och för ceremonier i samband med sjukdom och dödsfall mm. För kontaktuppgifter hänvisar vi till flera hemsidor och sociala medier där man i vissa fall också hittar online meditation, recitationer eller föreläsningar. En sådan resurs är hemsidan för Sakya Changchub Chöling . För personligt stöd inom vård och omsorg kontakta våra koordinatörer  för andlig vård och krisberedskap.

Myndigheten SST

Till slut vill vi också informera om att Myndigheten SST har information på sin hemsida bl a med information om Coronaviruset på olika språk.