Workshop kring rådets syftesparagrafer:

Den 14 oktober samlades IRiS medlemmar i Imam Ali Islamic center i Järfälla för en workshop kring rådets syftesparagrafer, som leddes av Sofia Nordin från Centrum för religionsdialog i Stockholms stift och efter visning av centret avslutades med middag. Workshopen konkretiserade vad medlemmarna vill att rådet ska fokusera på.