IRiS årsmöte 2019 hölls i skolhuset i Stockholm:

Den 25 februari höll IRiS årsmöte i Centrum för religionsdialogs lokaler i Skolhuset på Adolf Fredriks kyrkogård. Efter årsmötesförhandlingarna informerade Örjan Wallin och Tanja Viklund från Myndigheten SST om sitt arbete. Det aktuella läget i Sverige kännetecknades enligt dem av främlingskap inför religion, beröringsskräck inför religion och tro, en föränderlig religiös karta, låg kunskapsnivå om religion och tro, och en uppfattning att sekulär = fri från religion. Det som behövs för att råda bot på denna beröringsskräck och kunskapsbrist är information, diskussion och problematisering av begreppet sekulär, samt dialog.