Kyrkogårdsvandring i solsken

Solen strålade när ett tjugotal personer från IRiS medlemsförsamlingar vandrade på Strandkyrkogården i Tyresö den 24 augusti. Vandringen leddes av Malin Norrby, som skrivit ett kapitel om begravningsseder i den mångkulturella och mångreligiösa Stockholm i boken Till minne av livet: kyrkogårdar och begravningsplatser i Stockholms stift som givits ut av Stadsmuseum och Svenska kyrkan Stockholms stift.

Vi besökte ett muslimskt och ett kristet gravkvarter och ceremoniplatser för buddhister, hinduer och sikher, där representanter för de olika religionerna berättade om begravningsseder och föreställningar om döden i sin tradition.

Efter vandringen begav vi oss till ett café vid Tyresö slott där samtalet fortsatte – om döden men kanske ännu mera om livet.