IRIS medlemsaktivitet vintern 2022

Den 20 februari 2022 anordnade IRiS en medlemsträff på plats i Sensus lokaler i Medborgarplatsen.

Det var först efter en längre tid – på grund av Corona pandemin – då medlemmarna kunde träffas fysisk och lära känna varandra samt utbyta erfarenheter.

Medlemsträffen innehöll ett föredrag av naturvetaren och miljöaktivisten Pella Thiell som pratade om projektet ”Ekocid”. Detta projekt strävar efter att ekocid (ecocide) – ekomord, eller storskalig miljöförstöring – ses som ett internationellt brott. Detta skulle göra det möjligt att väcka åtal för brott mot naturen vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC). Frågan är högaktuell och viktig.

I medlemsträffen fick deltagarna även höra två konkreta exempel från två församlingsmedlemmar nämligen ISCKON och ISS som berättade om sitt arbete med klimatfrågan i respektive församling.

Medlemsträffen innehöll ett Workshop som leddes av Sofia Nordin. Medlemmarna fick besvara tre frågor ur föredraget och därefter sammanfattades träffen av deltagarna. Deltagarna var överens om att tanken med lag mot Ekocid är väldigt viktigt och visade sitt stöd för detta projekt.

I styrelsemötet den 22 februari beslutade IRiS styrelse att via en motion, föreslå till kommande årsstämman att IRiS ska skriva under och visa sitt stöd för lag mot Ekocid. Motionen kommer att läggas fram i årsmötet som ska hållas den 22 mars 2022.