Interreligiös fredsmanifestation för Ukraina

Välkommen att delta vid en interreligiös fredsmanifestation för Ukraina måndag 28 februari kl 18.00 i Storkyrkan, Gamla stan. Företrädare för olika religioner och organisationer medverkar. Det blir också musikframträdanden.

Vi lider med Ukrainas folk och alla människor som lever i fruktan och skräck.Vi ber att ledare och människor med makt ska besinna sitt ansvar inför Dig och inför sina folk.

Därför samlas människor från olika trostraditioner för att visa solidaritet med det ukrainska folket till en interreligiös fredsmanifestation. Det som förenar oss är längtan att människor överallt ska få leva i fred och frihet.

Välkommen att delta i en interreligiös fredsmanifestation i Storkyrkan, Stockholm, måndagen den 28 februari kl 18.00.

MEDVERKANDE

Andreas Holmberg, biskop i Stockholms stift, Svenska kyrkan
Kardinal Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift
Cleopas Strongylis, metropolit av Sverige och Skandinavien
Fader Andriy Melnychuk, Ukrainska katolska missionen
Akil Zahiri, Islamiska Shiasamfunden, ordförande IRIS
Ute Steyer, rabbin i Stora synagogan i Stockholm
Kamala Priya, Iskcon – Hindu forum Sweden
Lua Nazerian, Vice ordförande i Andliga rådet, Bahá’í-samfundet i Stockholm
Lama Tsultrim Gyaltso Rinpoche, Sveriges buddhistiska gemenskap
Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd, Ekumeniakyrkan
med flera

Under kvällen framförs musik ur flera religiösa traditioner av bland andra multikulturella musikensemblen Songlines.

Manifestationen arrangeras av Svenska kyrkan, Stockholms stift, samt Interreligiösa rådet i Stockholm och Sveriges kristna råd.