IRiS Årsmöte 2022

IRiS årsstämma för år 2022 hålls i mars + handlingarna

Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS) kommer att hålla sitt årsmöte för år 2022 den 22 mars kl. 17:00. Alla föreningsmedlemmar har fått inbjudan via mejl.

Mötet kommer att hållas i Sensus lokaler i Stockholm, Medborgarplatsen 4.

Alla medlemmar är välkomna att anmäla sig och delta.

Här kommer handlingarna inför årsmötet:

Årsmötet är ett tillfälle för alla medlemmar att träffas och bekantas med varandra. Nya personer kommer ges möjligheten att presentera sig. Årsmötet är också ett tillfälle där alla kommer ges tillfälle för inspel, förslag och idéer till verksamhetsplanen för 2022. Din röst och deltagande är viktig! Årsmötet möjliggör även att en demokratisk struktur upprätthålls.