IRiS medverkar i fredsmanifestation för Ukraina

Den 28 februari 2022 hölls en fredsmanifestation för Ukraina i Storkyrkan i Stockholm. Företrädare för olika religioner, trosuppfattningar och organisationer medverkade i programmet och bad för fred i Ukraina.

Manifestationen arrangerades av Svenska kyrkan, Stockholms stift, samt Interreligiösa rådet i Stockholm (IRiS) och Sveriges kristna råd (SKR).

Under kvällen framfördes musik på flera språk om bland annat fred och vänskap, av gruppen Songlines.

Nedan följer texter ur olika religioner och trosuppfattningar som lästes upp under manifestationen:


Läsning ur Bibeln:

Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?

Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta.

Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte,

jag ropar om natten men finner ingen ro.

Dröj inte långt borta, jag är i nöd,

och ingen finns som hjälper mig.

Jag rinner bort likt vatten som slås ut,

benen lossnar i min kropp,

mitt hjärta är som vax,

det smälter i mitt bröst.

Min mun är torr som en lerskärva,

tungan klibbar vid gommen.

Men du, Herre, dröj inte långt borta,

du min styrka, skynda till min hjälp!


Kväde från Forn Sed – Per Lundberg

Hjärta, håg och hand trumma för Ukrainas land

Trenne och en valkyria vi manar

Sigrun segerrunor skipar

Solbjärt för skinande hågen

Göndul förtrollad stav

spinner i Väven

Thrudr all kraft ger

Väcker värnar vakar

Vakar Värnar Väcker

Värnar Väcker Vakar


Berehynia – härdens modergudinna

i Ukrainas folk och fä.

Så hjälpe Sif

Så magnar Tor

Tre gånger tre

att fiendeband förgöra

frihet framskapa.

I Ukrainas folk och fä

och suveränitet


Läsning ur Nya testamentet Matteusevangeliet 5:1-9:

När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade:

”Saliga de som är fattiga i anden,

dem tillhör himmelriket.

Saliga de som sörjer,

de skall bli tröstade.

Saliga de ödmjuka,

de skall ärva landet.

Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten,

de skall bli mättade.

Saliga de barmhärtiga,

de skall möta barmhärtighet.

Saliga de renhjärtade,

de skall se Gud.

Saliga de som håller fred,

de skall kallas Guds söner.


Läsning ur Koranen:

…وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

[4:128] …en uppgörelse i godo är bäst. I människans natur ligger [något av] snikenhet; [men sträva att] göra rätt och frukta Gud – Gud är väl underrättad om vad ni gör.

 وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

[8:61] Men visar de sig villiga att sluta fred, var då själv beredd till det och lita till Gud; Han är Den som hör allt, vet allt.

 أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

[5:32] … om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet.


Läsning på tibetanska:

Där medkänsla och visdomen inte väckts, må de väckas!
Må de aldrig någonsin minska, men mer och mer framträda!

OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUM


Läsning ur Uppanishaderna:

Led oss från falskhet till sanning; från mörker till ljus; från död till liv.

Fred, fred, fred. (Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, 1.3.28)

Må det finnas lycka i alla; Må det vara fred i allt; Må det finnas uppfyllelse i allt; Må alla vara välsignade. Fred, fred, fred. (Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad)

Må det vara fred på himlen och i rymden; Må fred råda över hela denna jord, i vatten och i alla örter, träd och växter; Må fred flöda över hela universum. Må Gud välsigna alla med fred. Må det alltid finnas i all fred och fred ensam.; Må fred vara i oss och alla varelser.

Fred, fred, fred. (Yajurveda, 36.17)

Bön från Bahai:

O Du gode Herre! Du har skapat hela mänskligheten av samma ursprung. Du har bestämt att alla skall tillhöra samma familj. I Din Heliga närvaro är alla Dina tjänare, och hela mänskligheten är i skydd av Ditt Tabernakel. Alla är församlade vid Ditt nådabord och strålar i kraft av Din försyns ljus.

O Gud! Du är god mot alla, Du drager försorg om alla, beskyddar alla, och skänker liv åt alla. Du förlänar alla begåvning och fallenhet, och alla är försänkta i Din nåds ocean.

O Du gode Herre! Förena alla. Låt religionerna försonas och gör nationerna till en, så att de må betrakta sig som en familj och hela jorden som ett hem. Må de alla leva tillsammans i fullkomlig harmoni.

O Gud! Res mänsklighetens enhetsbaner.

O Gud! Upprätta den Allra största freden.

O Gud, foga alla hjärtan samman.

Svenska Kyrkan – Biskop Andreas bön för Ukraina:

Gud, du som vill fred och liv.
Sätt en gräns för ondskan och vansinnet.
Vi ber för människorna i Ukraina.
Vi ber att ledare och människor med makt ska besinna sitt ansvar inför Dig och inför sina folk.
Gud förbarma Dig!


Universell fredsbön – Biskop Andreas ledde församlingen:

Led oss från död till liv,
Från falskhet till sanning.
Led oss från förtvivlan till hopp,
från fruktan till förtröstan.
Led oss från hat till kärlek,
från krig till fred.
Låt freden fylla våra hjärtan,
vår värld, vårt universum.
Fred, Shalom, Salaam, Shanti.