Interreligiös fredsmanifestation för Ukraina

IRIS medlemsaktivitet vintern 2022